Nyt fra Fjernvarmen

Opdateret 1-03-2019

Generalforsamling mandag den 25. marts

Mandag den 25. marts 2019 kl. 19:00 i Stenstrup Forsamlingshus - læs dagsorden her...


01-01-2019 Prisstigning

Pga. bortfald af grundbeløb for kraftvarmeværket ved udgangen af 2018, hæves prisen pr. MWh fra 445 kr. til 545 kr. med moms.

Udviklingen i MWh priser siden 2006 til 2009:
2006 = 512,50 kr.
2008 = 480,00 kr.
2013 = 495,00 kr.
2016 = 445,00 kr.
2017 = 345,00 kr.
2018 = 445,00 kr.
2019 = 545,00 kr.


04-02-2016 .

Vi har nedsat prisen pr. MWh med 50 kr til 445 kr incl. moms.
andre priser er uændrede.


08-08-2014 Nyt om projektforslag ang. udvidelse af forsyningsområde.

Projektforslaget der er indsendt til Svendborg Kommune den 20-01-2014 er blevet godkendt af kommunen den 01-07-2014, og klagefristen på en måned er udløbet den 30-07-2014, Energiklagenævnet har oplyst den 08-08-2014, der ikke er modtaget klage fra Naturgas Fyn og Sydfyns Elforsyning imod projektforslaget.
Vi kan derfor fortsætte med projektet, det er et krav fra Svendborg Kommune der skal være tilslutninger nok til at opfylde samfundsøkonomi og selskabsøkonomi, derfor skal vi have underskrifter fra nye forbrugere, som skal indsendes til kommunen, før vi må sætte maskinerne i gang med at grave i områderne herunder.

I projektforslaget er der ansøgt om Bøgevænget, Ahornvænget,Hasselvænget,Gammel Sognevej,Humlevænget,Assensvej fra Løjtved til Løgeskovvej,Stationsvej fra jernbane til Stationsvej 79,Engvej til nr 5
Sandbjergvej,Sognevej til nr 54

Vi vender hurtigst muligt tilbage til jer i områderne, ang. priser og håber på stor interesse/tilslutning.

 

17-02-2014 Angående priser for 2014

Vi fortsætter med samme priser for varme i 2014 som i 2013, der skulle have været indført forsyningssikkerhedsafgift på biomasse ,brænde,træpiller fra den 01-01-2014, men det kan man heller ikke blive enige om i Folketinget og det er endda ved EU, så det kan tage en del tid endnu, men hvis den skulle komme i løbet af året bliver priser ændret.17-02-2014 Nyt om projektforslag ang. udvidelse af forsyningsområde med
Hundtofte, Løgeskov, Bøgevænget, Stationsvej og Sandbjergvej med flere.

Som før nævnt blev projektforslaget fra juni 2011 afgjort i Energiklagenævnet den 10-09-2012, og sendt retur til Svendborg Kommune, vi fik meddelelse fra kommunen den 10-12-2013 at Svendborg kommune har indgået forlig med Naturgas fyn den 08-11-2013, derved er vores halmkedel nu godkendt, og på betingelse af projektforslaget fra 2011 skulle forkastes, et nyt projektforslag skulle udarbejdes, og selvfølgelig efter den nye projektbekendtgørelse fra 2013, det ændrer en del på beregningerne.
Den 20-01-2014 har vi indsendt nyt projektforslag, da der stadig er mange der ønsker at blive tilsluttet, jeg har bedt Søren Knudsen fra Rambøll om et notat ang. projektforslaget, som kan ses i denne fil.

Klik her for at hente "NOTAT om udvidelse af fjernvarmenettet" som PDF.

I projektforslaget er der ansøgt om Bøgevænget, Ahornvænget,Hasselvænget,Gammel Sognevej,Humlevænget,Assensvej fra Løjtved til Løgeskovvej,Stationsvej fra jernbane til Stationsvej 79,Engvej til nr 5
Sandbjergvej,Sognevej til nr 54
Vi er mange der er skuffet over denne lange sagsbehandling og de nye krav i projektbekendtgørelsen, men vi håber stadig der bliver tilslutning nok.

 

22-01-2013 Vi har desværre for meget vandtab, så se venligst efter i udhuse, huse og haver om der skulle være grønt vand/tøet.

Derfor har vi bestilt termografering af vores ledningsnet, der vil blive udført hurtigst muligt når vejret er til det.

 

22-01-2013 Takster pr MWh. er hævet fra 480,00 kr til 495,00 kr i 2013 incl. Moms, pga. øgede afgifter i 2012 + 2013 på biomasse og naturgas.

 

22-01-2013 Nyt om projektforslag ang. udvidelse af forsyningsområde med Hundtofte, Løgeskov,Bøgevænget, Stationsvej og Sandbjergvej med flere.

Godkendelsen er blevet afgjort i Energiklagenævnet og er blevet sendt tilbage til Svendborg kommune, og der ligger sagen nu, så vi venter stadig.

Hvis man er interesseret, kan man læse på ekn.dk under afgørelser,kronologisk liste, lov om varmeforsyning, 10.09.2012 godkendelse af halmkedel.

Det kan godt være lidt langhåret at komme igennem, og jeg orker ikke at skrive genfortællingen.

Der er også en del andre klage/afgørelser på denne side, hvis man har lyst/tid.

 

17-07-2012 Acontorater 2012

Som tidligere nævnt her på siden og generalforsamlingen , er det blevet besluttet at hæve prisen 11 % på de sidste 4 acontorater i 2012, der skal indbetales d. 02-08, 02-09, 02-10, 02-11-2012 , det svarer til en forhøjelse på 4,4 % på hele år 2012.

Den største grund til stigningen er som tidligere nævnt, forhøjede priser på brændsel og afgifter i 2011 og 2012.

Når årsopgørelsen for 2012 er klar, vil priserne blive endeligt lagt fast.

Vi ønsker stadig god sommer, det må da blive bedre.

 

6/6-2012 Nyt om projektforslag ang. udvidelse af forsyningsområde med Hundtofte, Løgeskov,Bøgevænget, Stationsvej og Sandbjergvej med flere.

Projektforslaget ligger stadig til høring i Energiklagenævnet da Naturgas Fyn har anket sagen i februar 2012.

Sagen ligger nu til afgørelse i Energiklagenævnet, som vil træffe en afgørelse senest august 2012.

Denne afgørelse kunne muligvis blive i Juni, men den er ikke på dagsordenen i Energiklagenævnet endnu.

Der skulle være udsættelse for dem der har søgt skrotningspræmie for oliefyr, fra dagen hvor afgørelsen kommer og et år frem,

Man kan søge udsættelse igen, hvis projekterne ikke når at blive færdig, det er lidt af en mundfuld og få gjort på et år, da planen fra start var 3 år for alle områderne. ”Skrotditoliefyr” har lovet at sende brev til disse husstande.

Angående projekt i Kirkeby, ligger det lidt længere ude i fremtiden, da der bliver nok at gøre med udvidelserne i Stenstrup.

Når/hvis afgørelsen fra Energiklagenævnet bliver til vores fordel.

Vedrørende varmeprisen pr. MWh for 2012, afventer vi halvårsresultat 2012, for evt at hæve prisen for resten af året, da brændselspriserne er skyhøje på grund af dårlig høst/vejr i 2011.

Varmeprisen har ikke været hævet i flere år.

Ovenstående håber vi der kommer en hurtig afgørelse på, og en god sommer så der bliver noget at fyre af, til vinter.

 

Seneste nyt fra vores projektforslag 9/2-2012:

Energiklagenævnet har bedt os om en redegørelse. Nævnet har fastsat vores høringsfrist til den 23. februar 2012. Vi er ved at udarbejde et svar som vi sender og så håber vi på en snarlig afgørelse, jeg vende tilbage når jeg har en dato, hvornår nævnet vil træffe en afgørelse.


Naturgas Fyn har anket dele af projektforslaget, vi har koblet den advokat på, som har hjulpet Assens Fjernvarme i en lignende sag ( og vandt), han skriver til os at vi har en god sag men, at vi skalindsende et nyt høringssvar men først efter, at høringssvaret fra Naturgas Fyn Distribution er sendt, som forventet foreligger senest den 9. januar 2012. Jeg skal nok informerer så snart jeg høre nyt i sagen.Seneste nyt fra vores projektforslag (8/12) :

Vi afventer svar fra Svendborg kommune, vi ved mere i uge 51

 

Hvor meget kan du spare ved at skifte til fjernvarme ? Prøv "Beregneren":

I menuen er der en beregner, hvor du ud fra dit nuværende forbrug kan se, hvad det koster at opvarme dit hus med fjernvarme. Du skal indtaste boligarealet ud fra din bbr. meddelelse,( se evt. www.ois.dk) og dit olie/gas forbrug, så kan du se din besparelse.

Afgørelse fra energitilsynet:

Så er der endelig kommet en afgørelse fra energitilsynet angående Assens Fjernvarme, som har en lignende sag angående konvertering af naturgas, Naturgas Fyn fik ikke medhold i, at de har krav for kompensation , så en sejer for fjernvarmen, se evt. Assens fjernvarmes hjemmeside www.assensfjernvarme.dk. Stenstrup fjernvarme vil nu rykke Svendborg kommune for en afgørelse.

Projektforslag:

Svendborg Kommune har nu godkendt vores projektforslag, men desværre har Naturgas Fyn anket sagen. Dette vil yderlige forsinke sagen til stor frustration for alle. Lige nu har vi ingen tidsfrist for hvornår sagen bliver behandlet, men vi ved at der er en lignende sag fra Assens , som Naturgas Fyn også har anket, vil blive behandlet i energitilsynet her i september md. Nærmer herom når vi ved noget.

Projektforslag:

Vi har udarbejdet et projektforslag om udvidelse af vores forsyningsområde og sendt det til Svendborg kommune for godkendelse, hvis det bliver godkendt betyder det at vi kan forsyne visse område der i dag har gas med fjernvarme, vi forventer at høre noget fra kommunen efter den 5 november.
 
 

Nyt halmværk:

Vi tog vores nye halmværk i brug den 01.06.2007 værket har en varmeydelse på 2 Mwh. . Vi vil snarest opdaterer vores hjemmeside under teknik således man kan få en beskrivelse af anlægget


Renovering af Stationsvej.

Vi er startet på at renover dele af Stationsvej første etape (2007) er fra Skolevej og hen til vores bager.Ny Postadresse - Hostrupvej 28:

Vi har fået ny postadresse: Hostrupvej 28
Brugsen planlægger en ombygning, og derfor har vi fået ny indkørsel på Hostrupvej.Vi har travlt med tilslutning af nye kunder i nybyggeriet i Stenstrup:

Vi har lagt fjernvarme rør ud til området med de nye udstykninger ved Morten Peters vej i Stenstrup.
Lige nu har vi travlt med at lave tilslutningerne til de enkelte husstande.
Den første fjernvarmekunde er allerede blevet tilsluttet (8. dec. 2005)


Nye tekniske bestemmelser for kunderne:

Der er kommet nye tekniske bestemmelser til kunderne, klik her

   - eller find link under Administration

 

Nye tekniske bestemmelser i forkortet udgave til VVS-installatører:

Der er kommet nye tekniske bestemmelser til VVS-installatører, klik her

   - eller find link under Administration

 

Vedtægter:

De nye vedtægter er vedtaget på den ekstraordinæe Generalforsamling som blev afholdt den 5. oktober kl. 19oo i Stenstrup forsamlingshus.

Læs de nye vedtægter her (Word doc. 80 KB)


Stenstrup Fjernvarme - Hostrupvej 28 - 5771 Stenstrup
Tlf: 62 26 15 58 - Mobil: 20 33 05 58
www.stenstrup-fjv.dk - E-mail