DRIFT STATUS​

Ikke  OK: Der er lukket for varme fra
18-03-2024 kl.12:00 i det meste af Stenstrup, på grund af brud på rør, der bliver åbnet igen hurtigst muligt.
Der blev åbnet kl. 14:20  så alt burde være 
OK

Vi beklager

Generalforsamling i Stenstrup Fjernvarme
     Torsdag den 21 marts 2024 kl. 19:00
i Stenstrup Forsamlingshus
Kun for nuværende forbrugere

Dagsorden for generalforsamlingen:
1.Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder
fremlæggelse af investeringsplan
6. Indkomne forslag
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
For dem der ikke kommer til generalforsamlingen
eller ønsker at få regnskabet før, kan dette afhentes på fjernvarmens kontor 14 dage før generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød.
Tilmelding hertil senest fredag d. 15 marts 2024
på tlf. 62261558

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.