DRIFT STATUS​

Alt OK

Afbrydelse af varmeforsyning Pga.udskiftning af fjernvarmerør på Hostrupvej vil der være afbrydelse af varmeforsyning fra ca.23-06-20 til 17-07-20 hver 3die arbejdsdag på Hostrupvej,Teglbakken og Morten Peders vej fra kl. 07:00 til 17:00
Vi beklager de gener det medfører

 

 

GENERALFORSAMLING I STENSTRUP FJERNVARME

Tirsdag den 25 august 2020 kl. 19:00
i Stenstrup Forsamlingshus
Dagsorden for generalforsamlingen:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabet fremlægges               til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Forslag fra bestyrelsen,               herunder  fremlæggelse
       af investeringsplan
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af 2                               bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor
10. Eventuelt
For dem der ikke kommer til generalforsamlingen,
eller ønsker at få regnskabet før, kan dette afhentes
på fjernvarmens kontor 14 dage før generalforsamlingen
Pga. Corona skal deltagere tilmelde sig hertil
senest 18 august 2020 på tlf. 62261558