DRIFT STATUS​

Fra Mandag d. 16-08-2021
Udskiftning af rør fra Assensvej 200
til Assensvej 224.+Vinkelvej
Vi beklager de gener det medfører.
Ellers Alt OK

GENERALFORSAMLING I STENSTRUP FJERNVARME

Tirsdag d.28 September 2021 kl.19:00
i Stenstrup Forsamlingshus
Dagsorden for generalforsamlingen.
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet 2020  fremlægges til       godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder
     fremlæggelse af investeringsplan
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor
10. Eventuelt
For dem der ikke kommer til generalforsamlingen,eller ønsker at få regnskabet før, kan dette afhentes på fjernvarmens kontor   14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød.
Tilmelding hertil senest
Tirsdag d.21 September 2021

på tlf. 62 26 15 58