DRIFT STATUS​

Alt OK

 

GENERALFORSAMLING I STENSTRUP FJERNVARME

Der bliver ikke opkrævet acontorate 5 til indbetaling 02-06-2023 pga. betalingsservice har travlt,
rate 5 og 6 bliver opkrævet den
02-07-2023
med dobbelt beløb.

Vi beklager
I må holde på pengene så længe