DRIFT STATUS​

Alt OK

 

GENERALFORSAMLING I STENSTRUP FJERNVARME

Tirsdag d.29 Marts 2022 kl.19:00
i Stenstrup Forsamlingshus

Dagsorden for generalforsamlingen.
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet 2021 fremlægges til 
     godkendelse         

 4. Fremlæggelse af budget
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder
     fremlæggelse af investeringsplan
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor
10. Eventuelt
For dem der ikke kommer til generalforsamlingen, eller ønsker at få regnskabet før, kan dette afhentes på fjernvarmens kontor 14 dage før generalforsamlingen 

Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød.
Tilmelding hertil senest Tirsdag d.22 Marts 2022
på tlf. 62 26 15 58