DRIFT STATUS​

Alt OK

 

GENERALFORSAMLING I STENSTRUP FJERNVARME

Generalforsamling i Stenstrup Fjernvarme
Torsdag den 30 marts 2023 kl. 19:00
i Stenstrup Forsamlingshus
Kun for nuværende forbrugere

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Forslag fra bestyrelsen, herunder
  fremlæggelse af investeringsplan
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt
  For dem der ikke kommer til generalforsamlingen,
  eller ønsker at få regnskabet før, kan dette afhentes
  på fjernvarmens kontor 14 dage før generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød.
Tilmelding hertil senest torsdag d. 23 marts 2023
på tlf. 62261558