DRIFT STATUS​

Vi begynder udskiftning af hoved og
stikledninger på Assensvej fra nr.178 til nr.198 i fortov fra Mandag
19-04-2021 . Vi beklager de gener det medfører.
Ellers Alt OK

GENERALFORSAMLING I STENSTRUP FJERNVARME

Marts 2021 
er udsat pga.Corona