TAKSTER 01.01.2023 ANMELDT TIL ENERGITILSYNET​

 ekskl. Momsinkl. Moms
Varmepris pr. MWH456,00 kr.570,00 kr.
Fast afgift pr m2 (BBR)14,80 kr18,50 kr

Abonnement / Målerleje årlig

 ekskl. Momsinkl. Moms
Til og med 250 m2 ( BBR )1100,00 kr1375,00 kr
Over 250 m2 - pr m23,00 kr3,75 kr

Dårlig afkøling 1 % af varmeprisen pr. MWh /grad i manglende afkøling, dog max 10%.

Betalingsbetingelser

Der betales 10 a’conto rater med forfald den 02 i hver måned. Januar og december er fritaget.
FI- indbetalingskort tilsendes fra PBS, hvis man ikke er tilmeldt PBS.
Der opkræves depositum, i tilfælde af gentagne betalingssvigt.

Gebyr

  inkl. Moms
Første rykkerskrivelse80,00 kr
Anden rykkerskrivelse80,00 kr
Inkasso skrivelse80,00 kr
Lukkegebyr375,00 kr
Åbnegebyr375,00 kr
Flyttegebyr80,00 kr
Prøvning af måler375,00 kr

Restancer forrentes fra forfaldsdatoen til betaling sker i henhold til renteloven med 1,00% pr. påbegyndt måned.

Styringstabel

Tilsendes sammen med årsopgørelsen,
bruges til løbende kontrol af forbrug og afkøling.

Mange nyttige tips m.m. andre steder på hjemmesiden … læs om afkøling!

Ny tilslutning til fjernvarme

Kontakt os for et Knaldhamrende godt tilbud indenfor vores bestående forsyningsområde.

Gennemsnit for almindelige tilslutninger inkl. stikledning, monteret med varmtvandsbeholder og varme på bestående installation, er omkring 35.000 kr. inkl. moms.

Investeringsbidrag

Til dækning af investering i varmecentralen og ledningsnet.
Beboelse og erhverv arealer ifølge BBR pr. m2 kr.

 ekskl. Momsinkl. Moms
Til og med 250 m224,00 kr30,00 kr
Over 250 m212,00 kr15,00 kr

Stikledningsbidrag

Beregnes efter længde kanalmeter af stikledning på egen grund fra fortovs bagkant og er til dækning af omkostninger til stikledning på grunden.

 ekskl. Momsinkl. Moms
For dim. Til og med Ø 22 mm500,00 kr625,00 kr
Rabat ved selvopgravning150,00 kr187,50 kr

Tilslutningsbidrag

 ekskl. Momsinkl. Moms
Omfatter fjernvarme forsyningen med stikledning ført ind på ejendommen.5.500,00 kr6.875,00 kr
Elvarme forbruger inkl. 10m2 stikledning samt investerings bidrag3.200,00 kr4.000,00 kr

Byggemodningsbidrag

I udstykningsområder betaler grundudstykkeren relevante investeringer til fremføring af hovedledningsnet samt etablering af hovedledning og stikledning frem til de enkelte skel.

Varmeforsyningen sker i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter og tekniske bestemmelser.

Priseksempel - fjernvarme og oliefyring

Priseksempel på beregning af opvarmning med fjernvarme sammenlignet med opvarmning med olie i et “standardhus” på 130 m2, hvor varmeforbruget er på 18,1 MWh/år svarende til et olieforbrug på 2250 l/år.

 inkl. Moms
Fastafgift: 130m2 * 18,50 kr/m22.405,00 kr
Abonnement: ( - op til 250 m2 )1.375,00 kr
Varmeforbrug: 18,1 MWh * 570 kr/MWh10317,00 kr
Ialt koster opvarmning m. Fjernvarme i 1 år14097,00 kr
 inkl. Moms
Faste udgifter
- Service1.000,00 kr
- Skorstensfejer320,00 kr
- Elforbrug til blæser i fyr og cirkulationspumpe730,00 kr
Udgift til olie: (virkningsgrad 80%, 2.250l/år á 13,00 kr/l)29250,00 kr
Ialt koster opvarmning m. Oliefyr i 1 år:
31.300,00 kr

I dette priseksempel er ikke medregnet afskrivning på oliefyr – det vil typisk være en udgift på 25.000 kr som skal afskrives over de ca 20 års levetid som et oliefyr har.

Olieprisen er beregnet ud fra 12,00 kr./l.