HALMVÆRK

Her ses vores halmcentral på Ndr. Ringvej 51

I baggrunden kan man se toppen af vores akkumuleringstank der rummer 650m3 vand.

Halm kedelen der producerer varme, har en ydelse på 2 Mwh

Det er et dansk producerede anlæg af mærket Linka.

Her ses vores halmbaner

Der er halm til et døgns forbrug, når kedlen køre fuldlast bruger vi ca. 1 halmballe i timen.

Halmlager

Vores halmlager rummer halm til ca. 7 dages forbrug.

KAMSTRUP målere

De nye KAMSTRUP målere giver bedre service for vores kunder, fordi vi hurtigt kan se om der hos en kunde er usædvanligt stort varmeforbrug, som kunne skyldes en fejl der skal rettes.
Målerne giver også en mere rationel aflæsning for vores personale.

Vi installerer denne typer måler

Radio Modem – som udsender de signaler vi skal bruge til aflæsningen, således at vi kan afllæse den enkelte forbrugers måler udefra. Vores måler modtager signalet når vi er udenfor huset, uden at vi behøver at have adgang til selve måleren i huset.

Vi bruger aflæsningerne til beregning af kundens forbrug, idet vi beregner ud fra temperatur på fremløb, på returløb og på mængden af gennemstrømmet fjernvarmevand.

Forbrugerne har en stor sikkerhed for at vi finder fejl i forbrugerens varmesystem; vi fører nemlig en styringstabel for hver kunde, således at vi hver måned kan se om forbruget er indenfor almindelige ændringer – ELLER om der eventuelt er et usædvanligt stort forbrug.

Hvis kundens forbrug er steget meget, kan vi henvende os til kunden og sammen bedømme om stigningen skyldes større forbrug eller en fejl.
HVIS der er skulle være opstået en fejl i varmeanlægget inde hos forbrugeren, så kan fejlen rettes og kunden undgår en ubehagelig ekstraudgift.


Billederne viser måleren og vores radiomodtager.