Prisstigning

Accontopris pr. MWh for 2024 bliver 570,00 kr. med moms som i 2023.

Udviklingen i MWh priser siden 2006 til 2024:
2006 = 512,50 kr.
2008 = 480,00 kr.
2013 = 495,00 kr.
2016 = 445,00 kr.
2017 = 345,00 kr.
2018 = 445,00 kr.
2019 = 512,50 kr.
2020 = 545,00 kr.
2023 = 570,00 kr.
2024 = 570,00 kr.

08-08-2014 Nyt om projektforslag ang. udvidelse af forsyningsområde.

Projektforslaget der er indsendt til Svendborg Kommune den 20-01-2014 er blevet godkendt af kommunen den 01-07-2014, og klagefristen på en måned er udløbet den 30-07-2014, Energiklagenævnet har oplyst den 08-08-2014, der ikke er modtaget klage fra Naturgas Fyn og Sydfyns Elforsyning imod projektforslaget.
Vi kan derfor fortsætte med projektet, det er et krav fra Svendborg Kommune der skal være tilslutninger nok til at opfylde samfundsøkonomi og selskabsøkonomi, derfor skal vi have underskrifter fra nye forbrugere, som skal indsendes til kommunen, før vi må sætte maskinerne i gang med at grave i områderne herunder.

I projektforslaget er der ansøgt om Bøgevænget, Ahornvænget,Hasselvænget,Gammel Sognevej,Humlevænget,Assensvej fra Løjtved til Løgeskovvej,Stationsvej fra jernbane til Stationsvej 79,Engvej til nr 5
Sandbjergvej,Sognevej til nr 54

Vi vender hurtigst muligt tilbage til jer i områderne, ang. priser og håber på stor interesse/tilslutning.

17-02-2014 Angående priser for 2014

Vi fortsætter med samme priser for varme i 2014 som i 2013, der skulle have været indført forsyningssikkerhedsafgift på biomasse ,brænde,træpiller fra den 01-01-2014, men det kan man heller ikke blive enige om i Folketinget og det er endda ved EU, så det kan tage en del tid endnu, men hvis den skulle komme i løbet af året bliver priser ændret.

17-02-2014 Nyt om projektforslag ang. udvidelse af forsyningsområde med Hundtofte, Løgeskov, Bøgevænget, Stationsvej og Sandbjergvej med flere.

Som før nævnt blev projektforslaget fra juni 2011 afgjort i Energiklagenævnet den 10-09-2012, og sendt retur til Svendborg Kommune, vi fik meddelelse fra kommunen den 10-12-2013 at Svendborg kommune har indgået forlig med Naturgas fyn den 08-11-2013, derved er vores halmkedel nu godkendt, og på betingelse af projektforslaget fra 2011 skulle forkastes, et nyt projektforslag skulle udarbejdes, og selvfølgelig efter den nye projektbekendtgørelse fra 2013, det ændrer en del på beregningerne.
Den 20-01-2014 har vi indsendt nyt projektforslag, da der stadig er mange der ønsker at blive tilsluttet, jeg har bedt Søren Knudsen fra Rambøll om et notat ang. projektforslaget, som kan ses i denne fil.

Klik her for at hente “NOTAT om udvidelse af fjernvarmenettet” som PDF.

I projektforslaget er der ansøgt om Bøgevænget, Ahornvænget,Hasselvænget,Gammel Sognevej,Humlevænget,Assensvej fra Løjtved til Løgeskovvej,Stationsvej fra jernbane til Stationsvej 79,Engvej til nr 5
Sandbjergvej,Sognevej til nr 54
Vi er mange der er skuffet over denne lange sagsbehandling og de nye krav i projektbekendtgørelsen, men vi håber stadig der bliver tilslutning nok.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.